جمعه 1396/02/29 17:56 نظرات ()
این اینفوگرافی درباره نظام انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و آن را پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶ برای شبکه Press TV ساختیم.
تهیه کننده و نویسنده: یوسف پورانوری
موشن گرافیک: بهروز قزل
صداگذاری: ساتراپ شجاعی
راوی: کاملیا قجر